Ludność i język

Ludność

Według danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego za 2011 rok Chorwację zamieszkuje 4.456.096 osób. Utrzymująca sie od pewnego czasu tendencja spadkowa liczby ludności jest wynikiem emigracji zarobkowej, emigracją Serbów do Serbii oraz ujemnym przyrostem naturalnym.

Według spisu ludności z 2001 roku struktura narodowości w Chorwacji przedstawia się następująco:

 • Chorwaci – 89,63 %
 • Serbowie – 4,54%
 • Bośniacy – 0,47%
 • Włosi–0,44%
  Węgrzy – 0,37%
 • Albańczycy – 0,34%
 • Słoweńcy – 0,30%
 • Inna narodowość – 1,81%
 • Nie określona narodowość – 2,01%
 • Brak danych – 0,41%,

Warto odnotować, że podczas spisu 567 osób zadeklarowało narodowość polską (0,01%).

Język

Językiem urzędowym jest język chorwacki. W gminach zamieszkanych co najmniej w 1/3 przez mniejszości narodowe, językami urzędowymi są również języki tych mniejszości. Obecnie status taki mają język serbski w 21 gminach, język węgierski w dwóch gminach, język włoski w dwóch gminach, język czeski w jednej gminie i język słowacki w jednej gminie.

W tym samym spisie ludności deklaracja języka ojczystego dała następujące rezultaty:

 • chorwacki – 96,11%,
 • serbski – 1,00%,
 • włoski – 0,46%,
 • albański – 0,32%,
 • węgierski – 0,28%,
 • słoweński – 0,26%,
 • inny – 0,78%,
 • brak danych – 0,37%.

Religia

Religią przeważającą w Chorwacji jest katolicyzm. Spis z 2001 roku dał następujące wyniki jeśli chodzi o wyznania religijne Chorwatów:

 • Katolicy – 87,20%
 • Prawosławni  – 5,59%
 • Muzułmanie – 3,00%
 • Protestanci  – 1,13%
 • Pozostali (głównie ateiści) – 3,08%