Ustrój polityczny

Chorwacja jest demokracją parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnia kadencję w wyborach powszechnych. Prezydent powołuje rząd, na którego czele stoi premier. Republika Chorwacji jest młodym Państwem. Konstytucja Chorwacji została uchwalona 22 grudnia 1990 roku. Państwa Wspólnoty Europejskiej podjęły decyzję o uznaniu Republiki Chorwacji 15 stycznia 1992 roku, a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 21 stycznia 1992 roku. Ambasada RP w Zagrzebiu działa od 9 kwietnia 1992 roku.

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Sabor), złoźony z różnej ilości członków. zależnej od ilości głosujących. Posłowie wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych opartych częściowo na okręgach jednomandatowych, a częściowo na systemie proporcjonalnym. Obecnie parlament Chorwacji liczy 153 posłów. Sabor działa na zasadzie sesyjności. Pierwsza sesja trwa od 15 stycznia do 30 lipca, druga od 15 września do 15 grudnia.

Każda z 21 żupanii posiada również własne zgromadzenie regionalne, złożone z posłów wybieranych w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Przewodniczący zgromadzeń regionalnych nazywają się żupanami.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, mianowany przez prezydenta.

Obecnie najważniejsze urzędy w Państwie sprawują:

Prezydent Republiki Chorwacji:  Ivo Josipović

Premier Republki Chorwacji:  Zoran Milanović

Przewodniczący parlamentu:  Josip Leko

W kwietniu 2008 r. Chorwacja uzyskała formalne zaproszenie do pełnego członkostwa w NATO. Członkiem NATO Chorwacja jest od dnia 1 kwietnia 2009 r. W czerwcu 2011 r. zakończono negocjacje w sprawie akcesji Chorwacji do UE, a w grudniu 2011 r. podpisano traktat o przystąpieniu Chorwacji do UE. Po przeprowadzeniu referendum w Chorwacji w sprawie przystąpienia do UE oraz przeprowadzeniu procesu ratyfikacyjnego przez parlamenty krajów członkowskich UE Chorwacja została członkiem UE z dniem 1 lipca 2013 r.