Historia

Chorwacja jest krajem o długiej i burzliwej historii. Na tych ziemiach spotkały się wielkie cywilizacje europejskie, zamieszkiwały tu plemiona romańskie, germańskie i słowiańskie. Zachodnia granica Chorwacji była najpierw granicą cesarstwa Wschodnio i Zachodniorzymskiego, a później granicą pomiędzy katolicyzmem i prawosławiem. Historia tych ziem składa się z kolejnych okresów panowania obcych potęg. Dopiero w latach 90 dwudziestego wieku powstaje niepodległa republika Chorwacji.